ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Το καταγραφικό Holter 9800TL+ του οίκου Biomedical Instruments, αποτελεί την επιτομή της πρωτοπορίας. 
Διαθέτει:
 • Μικρό βάρος, μόλις 42 γρ. 
 • Δυνατότητα εγγραφής 96 έως 144 ωρών 
 • Λειτουργία με μία μπαταρία ΑΑΑ 
 • Οθόνη απεικόνισης ΗΚΓ 
 • Λήψη ΗΚΓ 12 - Απαγωγών 
 • Μεταφορά δεδομένων μέσω USB 
 • Αποθήκευση χωρίς συμπίεση 
 • Αναγνώριση βηματοδοτικών παλ
Το λογισμικό ανάλυσης είναι συμβατό με όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και μεταξύ άλλων διαθέτει:​
 • Αναγνώριση και κατανομή templates 
 • Εργαλεία γρήγορης διόρθωσης και μετονομασίας templates 
 • Ανάλυση αρρυθμιών 
 • Ανάλυση διαστήματος ST 
 • Ανάλυση βηματοδότη 
 • Ανάλυση κολπικής μαρμαρυγής με ειδικό εργαλείο απεικόνισης 
 • Ανάλυση HRV σε πεδίο χρόνου και συχνότητας 
 • Ανάλυση QT 
 • Ανάλυση OSA για φαινόμενα άπνοιας κατά τον ύπνο 
 • Ανάλυση SAECG 
 • Ανάλυση HRT 
 • Διαμόρφωση τελικών αναφορών 
 • Αυτόματη εισαγωγή κειμένου αναφοράς στα Ελληνικά
image-252668-logismiko.jpg

image-252667-bravo.jpg
Το καταγραφικό 24ώρου Αναίμακτης Πίεσης Bravo του οίκου Suntech Medical, είναι μία σύγχρονη και πολύ φιλική στο χρήστη συσκευή. Διαθέτει δύο μεγέθη περιχειρίδων για να καλύψει όλους τους ασθενείς και με βάρος μόλις 256γρ δεν προκαλεί καμία ενόχληση κατά τη διάρκεια χρήσης. Λειτουργεί με δύο μπαταρίες ΑΑ και η εσωτερική του μνήμη αποθηκεύει μέχρι 250 μετρήσεις. Φέρει ειδική θήκη και ζώνη μεταφοράς. Χρησιμοποιεί την ταλαντοσυμετρική μέθοδο μέτρησης. Μεταφορά δεδομένων μέσω Θύρας USB του Η/Υ.
image-252667-bravo.jpg
Το λογισμικό AccuWin Pro που συνοδεύει τη συσκευή είναι απλό στη χρήση και λειτουργεί σε όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Το λογισμικό αποθηκεύει όλα τα δεδομένα και εκτελεί τη στατιστική ανάλυση των μετρήσεων. Δίνει τη συστολική, διαστολική και μέση πίεση αναλύοντας ξεχωριστά τα δεδομένα ημέρας και νύχτας. Δίνει το ποσοστό υπέρτασης ξεχωριστά για τα όρια της νύχτας και της ημέρας καθώς και τον εντοπισμό των περιστατικών κατά dipper-non dipper. Διαθέτει τελικές αναφορές που διαμορφώνονται από τον χρήστη. Σε περίπτωση επαναληπτικής μέτρησης δίνονται στατιστικά στοιχεία μεταξύ της πρώτης και δεύτερης μέτρησης ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής.